Ismo Luukkonen


Here and Now

Tässä ja nyt


>>> kuviin images >>>


A photograph are bind to a specific time and place. To the moment when the shutter was released and to the site where the camera was when the act of photographing took place.

But it is also bind to another time and place. The moment when it is looked at and the place the viewer is while looking.

We can return to the place, but not to the moment. It is possible only in memories. In a photograph these two moments and two places intertwine.

The series Here and Now was published as the last chapter of my dissertation Valokuvan ajallisuus (The Temporality of a Photograph) in 2017.


Valokuva on sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Hetkeen, jolloin suljin laukaistiin ja paikkaan, jossa kamera oli, kun valokuvan hetki tapahtui.

Mutta valokuvalla on myös toinen aika ja paikka. Katsomisen hetki ja paikka jossa katsoja on kuvaa tarkastellessaan.

Paikkaan voimme palata, mutta hetkeen emme. Se on mahdollista vain muistoissa. Valokuvassa nämä kaksi aikaa ja paikkaa kietoutuvat yhteen.

Sarja Tässä ja nyt muodostaa viimeisen luvun väitöskirjassani Valokuvan ajallisuus (2017).

Ancient remain, protected by law, July 2017.
Muinaisjäännös, lain suojaama, heinäkuu 2017.


www.ismoluukkonen.net