valokuvaaja photographer
Ismo Luukkonen

 

kerrostumia layers

Suomen kalliomaalauksia
Rock Art Finland
1994–now

kokemuksia ajasta

Kalliotaidetta Skandinaviasta
Scandinavian Rock Art
2000–now
kalliotaide
kalliotaide


muinaispaikkoja
muinaispaikkoja
maisema
kosketuksia
muinaispaikkoja

 


Ajallisuus Temporality  
Kalliotaide Rock Art  
Vanhoja paikkoja Old Places  
Maisema Landscape  
Valomaalauksia Light Paintings  

Kirjoituksia Writings

 

Ansioluettelo ja näyttelyt Cv and Exhibitions

www.ismoluukkonen.net