Ismo Luukkonen

Prehistoric Places
in Southern Sweden

Etelä-Ruotsin esihistoriallisia paikkoja

Förhistoriska platser i södra Sverige

My interest on South-Swedish prehistoric places grew from my work on prehistoric places in South-West Finland. The similarities and differences of the two areas are interesting. In neolithic Stone Age people were buried in megalithic tombs in Sweden but Finnish hunter-gatherers had more modest burials. Both areas had a strong Bronze Age culture with monumental cairns, however Bronze Age rock carvings are found from Sweden but not from Finland. In Iron Age people rised up thousands of standing stones in Sweden but only a few in Finland, although there were rich Iron Age communities in South-West Finland.

I have visited South-Swedish prehistoric places twice. In June 2004 I travelled in Blekinge, Scania and Halland in the southern end of Sweden. In July 2008 I toured Bohuslän, Dalsland and Västergötland.

* * *

Photographs from Swedish prehistoric places have been shown in exhibitions Layers and Kärmetär.

Cultural foundation for Finland and Sweden (Kulturfonden för Sverige och Finland) has supported my travels in Sweden.

More information and contact: ismo.luukkonen ( a ) pp1.inet.fi

line

Kuvaustyöni Suomen muinaisjäännösten parissa herätteli katsomaan maisemaa uudella tavalla. Muinaisen toiminnan merkitsemät paikat paljastavat maiseman ajalliset rakenteet. Kerroksellisessa maisemassa kohtaavat eriaikaiset tarinat, erilaisten yhteisöjen tavat ja mahdollisuudet suhtautua ympäristöönsä.

Suomen paikat houkuttivat katsomaan myös muualle. Etelä-Ruotsista tiesin ennakolta rikkaat pronssikautiset kalliopiirrosalueet, mutta pieni perehtyminen paljasti myös paljon muuta. Alue alkoi vetää puoleensa paitsi kalliopiirrosten, myös kivikautisten megaliittihautojen ja rautakautisten pystykivikenttien ansiosta – nämä kaikki ovat näyttäviä muinaiskohteita, joita ei Suomen puolelta löydy. Mutta paljon löytyy myös tutunoloisia kohteita – hiidenkiukaita, maakumpuhautoja ja kalliopiirrosten lomasta myös kuppikiviä. Etelä-Ruotsin esihistoriallisten paikkojen kiinnostavuus nousee niiden monimuotoisuudesta ja näyttävyydestä.

Olen kuvannut etelä-Ruotsissa kahteen otteeseen. Kesäkuussa 2004 kiersin pääasiassa Blekingen, Skoonen ja Hallandin paikkoja. Heinäkuussa 2008 pääkohteena oli Bohuslän, minkä lisäksi kiersin myös Dalslandin ja Länsi-Götanmaan paikoilla.

* * *

Kuvia Ruotsin muinaispaikoilta on ollut mukana näyttelyissä Kerrostumia ja Kärmetär.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on tukenut kuvaustyötäni matka-apurahoilla.

Lisätietoja: ismo.luukkonen ( a ) pp1.inet.fi

line

  kartta map karta  

line

www.ismoluukkonen.net