muinaisen jälkiä

Tiikkinummi

Salo (Perniö)

2010

rautakautinen kalmisto
Iron Age cemetery

< muinaiset >