muinaisen jälkiä

Rikalanmäki

Salo (Halikko)

kuvakuva

2005

rautakautinen asuinpaikka ja kalmisto
Iron Age settlement and cemetery

< muinaiset >