Ismo Luukkonen


Kerrostumia Layers


>>> kuviin images >>>


Kerrostumia -näyttely esittelee kerroksellisen maiseman, jonka kulttuuriset juuret ovat syvällä esihistoriassa. Vanhoja paikkoja olen kuvannut pääosin pohjoismaissa, mutta myös muualla Euroopassa. Paikkojen kulttuurinen ikä yltää Portugalin paleoliittisen kivikauden kalliopiirrospaikkojen 20 000 vuodesta Suomen myöhäisen rautakauden kalmistojen 1000 vuoteen.

Mutta esihistoriallinen menneisyys on vain yksi osa paikkojen aikajanaa. Maisema ei ole jähmettynyt aikaan, vaan nykypäivän yhteiskunnan rakenteet ovat läsnä myös muinaispaikkojen ympäristöissä.

Näyttely oli ensimmäisen kerran esillä valokuvagalleria Hippolytessä Helsingissä joulukuussa 2007 (kuvia näyttelystä).

Näyttelykuvat ovat kooltaan 70 x 70 cm (digitaalinen värivalokuva, dipond) ja 20 x 20 cm (digitaalinen värivalokuva, kehys). Panoraamakuvien korkeus on 23 tai 30 cm (leveys vaihtelee, digitaalinen värivalokuva, dipond).


Layers exhibition presents layered landscapes with their cultural roots deep in the prehistoric era. I have photographed old places mainly in Finland and Sweden, but also in other parts of Europe. The cultural age of the places is from 20 000 to 1000 years.

But the prehistoric past is only a part of the timeline of the places. The landscape is not freezed in the time. The constructions of the contemporary society are visible in the environment of ancient places.

The exhibition was first shown in Photographic Gallery Hippolyte in Helsinki December 2007 (installation views).

The prints are 70 x 70 cm (digital colour photograph, dipond) and 20 x 20 cm (digital colour photograph, frame). The height of the panoramic images is 23 or 30 cm (digital colour photograph, dipond).

kivikautinen jätinkirkko, Stone Age giant's church
Kastelli, Pattijoki, Raahe
(2009)


www.ismoluukkonen.net