Skogerveien

Drammen
Viken, Norway

go

 

Stone Age rock carvings, painted.

In the crossing of streets, under a shelter is a rock carving panel. A large whale, big elk and some smaller figures. There are more figures under the street and gardens. They can be seen only in earlier documentations.

Katujen risteyksessä katoksen alla on kuvakenttä, josta tunnistaa suuren valaan ja hirven sekä muutamia pienempiä kuvioita. Lisää kuvia olisi tien ja viereisen pihan alla, mutta niiden osalta täytyy tyytyä aiempiin dokumentteihin.

 

go

Scandinavian Rock Art
2020