Scandinavian Rock Art

 

Rock carvings and rock paintings in Norway and Sweden
Hällristningar och hällmålningar i Norge och Sverige

There are two main traditions in Scandinavian rock art. In the north the tradition of Stone-Age hunter-gatherers (8000–1800 BC) is dominant. Animals – elk, reindeer, fish etc. are in the lead role. But there are also humans – dancers, hunters, shamans. Elk-headed boats and geometric figures are part of the imagery. The Finnish rock paintings are also part of this pictorial tradition.

In the south the imagery of Bronze and Iron Age farmers becomes dominant (1800 BC – 400 AD). The role of human figures changes. The positions are varying. Details, like legs and male genitals are exaggerated. There are more weapons – axes, bows, spears, shields. The riders and horse-drawn carriages are ready to go. The ships are enormous and decorative. Lots of footprints – often paired – are carved into the rock. There are geometric figures in between the identifiable images. Also the cups are common.

I have photographed Swedish and Norwegian rock art in eight journeys in the years 2000–2018. Most of the sites I have visited have rock carvings (petroglyphs), images carved or hacked to the rock with hard tools. They are often painted with red or light colour by recent researchers, so that they are easier to see. If the carving is shallow or the rock erosed, it may be very difficult to find the unpainted figures. Sidelight is a great help in such cases. In the 2011 and 2018 journeys I photographed Stone Age rock paintings (pictographs) in Norrland, Sweden. Rock paintings are indeed painted thousands of years ago.

Tip: Use the arrow to see more, there are several pages for each site.
Tip 2: Some of the images are rollovers –  when the pointer is over the image, the image changes. If the original is a picture of a rock painting, the rollover is the same but enhanced. If the original is a rock carving photographed in side light, the rollover is the same but taken in natural light.


Kalliopiirroksia ja kalliomaalauksia Norjasta ja Ruotsista

Skandinavian kalliotaiteesta on löydettävissä kaksi erilaista traditiota. Pohjoisessa hallitsee kivikauden pyyntikulttuurin kuvasto (8000–1800 eKr), jossa eläimillä – hirvellä, peuralla, kaloilla jne. on päärooli. Ihmiselläkin on osansa – tanssijana, metsästäjänä, shamaanina. Hirvenpäiset veneet ja geometriset kuviot asettuvat osaksi kuvastoa. Suomen kalliomaalausten kuvat ovat osa tätä metsästäjä-keräilijöiden kuvakulttuuria.

Etelämpänä painotus vaihtuu pronssi- ja rautakautisen maanviljelysyhteisön kuvastoon (1800 eKr – 400 jKr). Ihmisen rooli kuvastossa muuttuu. Hahmot esiintyvät monenlaisissa asennoissa. Yksityiskohtia, kuten jalkoja ja miesten sukuelimiä on liioiteltu. Aseiden määrä lisääntyy – kirveitä, jousia, keihäitä, kilpiä. Ratsastajat lähtevät taistoon, hevospari on valjastettu vaunujen eteen. Veneet ovat valtavia ja koristeellisia. Runsain mitoin jalanjälkiä – usein parillisia – on ikuistettu kallioon. Tunnistettavien kuvioiden joukossa on outoja geometrisia merkkejä. Myös kuopat, kupit ovat yleisiä. Kuppikivien muodossa traditio saapui myös Suomeen rautakaudella.

Olen kuvannut Ruotsin ja Norjan kalliotaidetta kahdeksalla matkalla vuosina 2000–2018. Valtaosa kuvaamistani kohteista on kalliopiirroksia, kallioon hakkaamalla tehtyjä kuvia, jotka on usein nykyajan tutkijoiden toimesta maalattu punaisella tai vaalealla värillä, jotta ne erottuisivat paremmin. Jos kallio on kulunut tai piirroksen ura matala, maalaamatonta piirrosta on vaikea erottaa. Sivusta tuleva valo nostaa piirroksen yksityiskohdat esiin. Vuosien 2011 ja 2018 matkoillani keskityin Ruotsin Norrlannin kivikautisiin kalliomaalauksiin. Kalliomaalaukset ovat tekijöidensä punamullalla maalaamia kuvia, maali on tuhansia vuosia vanhaa.

Vihje: Näet paikoista enemmän nuolen avulla, jokaiselle paikalle on useita sivuja.
Vihje2: Osa kuvista on aktiivisia – kun hiiren vie kuvan päälle, kuva vaihtuu. Kalliomaalauskuvissa esiin tulee kuvankäsittelyssä voimistettu versio, sivusta valaistuissa kalliopiirroskuvissa tasaisessa luonnonvalossa kuvattu.


List of rock paintings in Sweden

The work is supported by

  • NIFCA – Nordic Institute for Contemporary Art (2000)
  • Finnish-Swedish Cultural Foundation (2004, 2008, 2011)
  • Finnish-Norwegian Cultural Foundation (2010, 2015)

Norway

FINNMARK

Amtmannsnes
Amtmannsnes

Kvalsund
Kvalsund

Jiepmaluokta
Jiepmaluokta

Ruksesbakti
Ruksesbakti

Kåfjord
Kåfjord

Transfarelvdalen I
Transfarelvdalen I

TROMS

Kirkely
go Kirkely, Balsfjord

NORD-TRØNDELAG

Bardal
g Bardal

Hell
g Hell

Bøle
g Bøla

Holtås
g Holtås

Evenhus
g Evenhus

Kvennavika
g Kvennavika

Hammer
g Hammer

Leirfall
g Leirfall

SØR-TRØNDELAG

Stykket
go Stykket


Sweden

LAPPLAND

Storberget
Storberget

VÄSTERBOTTEN

Norrfors
Norrfors

ÅNGERMANLAND

Boforsklacken
g Boforsklacken

Högberget I
g Högberget II

Brattforsberget
g Brattforsberget

Slagsta
g Jansjö

Slagsta
g Harahällan

Lillklippen
g Lillklippen

Högberget I
g Högberget I

Nämforsen
Nämforsen

JÄMTLAND

Bodsjön
g Bodsjön

Gärde
g Gärde

Fångsjön
g Fångsjön

Hamrebackan
g Hamrebacken

Glösa
g Glösa

Hästskotjärn
g Hästskotjärn

HÄRJEDALEN

Flatruet
g Flatruet

Grannberget
g Grannberget
Hovden
g Hovden

MEDELPAD

 

Slagsta
g Långliden
 

HÄLSINGLAND

 

Slagsta
g Skinnlipsstenen
 

SÖDERMANLAND

 

Slagsta
g Slagsta
 

ÖSTERGÖTLAND

Ekenberg
g Ekenberg

Klockaretorpet
g Klockaretorpet

Fiskeby
g Fiskeby

Leonardsberg
g Leonardsberg

Skälv
g Skälv

Himmelstalund
g Himmelstalund

Pryssgården
g Pryssgården

BOHUSLÄN

Aspeberget
g Aspeberget

Litsleby
g Litsleby

Backa
g Backa

Lyse 142
g Lyse 142

Fossum
g Fossum

Lövåsen
g Lövåsen

Häller
g Häller

Tegneby
g Tegneby


Torsbo
g Torsbo


Vitlycke
g Tumlehed


Vitlycke
g Vitlycke

DALSLAND

Evenstorp
g Evenstorp

Högsbyn
g Högsbyn

VÄSTERGÖTLAND

Flyhov
g Flyhov

BLEKINGE

Hästhallen
Hästhallen, Möckleryd

SKÅNE

Järrestad
Järrestad
Simris
Simris

Rock Art Finland

East Karelian Rock Art

Prehistoric Places in Southern Sweden

© www.ismoluukkonen.net
2000–2018