go

raä 31, 32, 37, Borg sn

Bronze Age rock carvings, partly painted.

Two marked carving sites lie in Skälv, north of the road Linköpingsvägen in Norrköping. The first site lies on a rock next to a garden.The carvings are enclosed. There are also unpainted cupmarks on a rock 50 meters south-west. The second, also enclosed site lies by the Linköpingsvägen about 250 meters east from the first site.

Skälvin alueella, Linköpingsvägenin pohjoispuolella Norrköpingissä, on kaksi merkittyä kalliopiirrospaikkaa. Ensimmäinen näistä sijaitsee puutarhan vierellä olevassa kalliopaljastumassa. Piirrosalue on aidattu. Noin 50 metriä lounaaseen on kallio, josta löytyy maalaamattomia kuppeja. Toinen merkitty, ja myös aidattu piirroskallio on noin 250 metriä itään Linköpingsvägenin vierellä.

 

go

Scandinavian Rock Art
2014