go

raä 182, Ramsele sn

Stone Age rock paintings.

Lillklippen rock paintings lie in the middle of forest. The rock is badly eroted, but two elk figures facing left are still visible.

Lillklippenin kalliomaalaukset sijoittuvat kalliojyrkänteeseen metsän keskellä. Kallio on pahoin kulunut, mutta siitä on erotettavissa kaksi vasemmalle katsovaa hirveä.

 

go

Scandinavian Rock Art
2011