go

raä 301, Hede sn

Stone Age rock paintings.

Hovden rock painting consists of several figures, but only the elk on the right is clear. Behind the elk there may be another and on the left there is maybe a human figure. View east over the young forest is beautiful.

Hovdenin kalliomaalauksessa on useita kuvioita, mutta vain hirvi oikealla on selvästi tunnistettavissa. Sen takana saattaa olla toinen hirvi. Vasemmalta voi hakea ihmisen hahmoa. Taimikon yli itään avautuva näköala on hieno.

 

go

Scandinavian Rock Art
2011