go

raä 1, Östra Eneby sn

Bronze Age rock carvings, mostly painted.

The Bronze Age rock carving site in Himmelstalund is situated in the middle of a large park with football fields in Norrköping. There are dozens of carved fields and about 1700 figures in the area. The area is well organized with footpaths and signs. Most of the carvings in the area are painted red so that they are easier to see by the visitors. Among the numerous ships, human figures, weapons and domestic animals there are also for example wild boars and bear tracks.

Norrköpingin kaupungin laajan puistoalueen keskellä, palloilukenttien vierellä, sijaitsee Himmelstalundin pronssikautinen kalliopiirrosalue. Alueella on kymmeniä piirroskenttiä ja kaikkiaan noin 1700 kallioon hakattua kuviota. Alue on hyvin järjestetty polkuineen ja opasteineen. Suurin osa alueen kalliopiirroksista on maalattu punaiseksi, jotta ne on helpompi nähdä. Kuvioiden joukosta voi tunnistaa veneiden, ihmishahmojen, aseiden ja kotieläimien ohella muun muassa villisikoja ja karhun jäljet.

 

go

Scandinavian Rock Art
2014