go

raä 70, Kall sn

Stone Age rock paintings.

The main field of the Hästskotjärn rock painting is a tight composition of various figures, including elks, humans, a snake etc. Below the main field there are paintings in a wide area, but they are badly preserved. Left to the main field there are two fragmentary figures, elk head on the right and probably another animal on the left. Right to the main field, behind the trees there are more fragmentary figures, including three elk heads.

Hästskotjärnin kalliomaalausten keskeinen kuvio on kalliopaateen maalattu tiivis sommitelma, josta voi erottaa mm. hirviä, ihmisiä sekä käärmeen. Ryhmän alla kalliossa on myös värijälkiä laajalla alueella, mutta ne ovat huonommin säilyneitä. Pääryhmästä vasemmalle on kaksi katkelmallista maalausta, joista oikeanpuoleinen on selvä hirvi. Pääryhmästä oikealla, rantapuuston takana on vielä lisää katkelmallisia maalauksia. Näiden joukosta voi tunnistaa kolme hirvenpäätä.

 

go

Scandinavian Rock Art
2011