go

Bronze Age rock carvings, unpainted.

There are no guides or signs to the Hammer rock art site. I found only one of the 18 fields in the area. The field lies right next to the road in a vertical cliff. Boat figures are clearest images in the unpainted rock, but there is much more if you can look at the rock with light from the side.

Hammerin kalliopiirrosalueelle ei ole opasteita. Alueen 18 piirroskentästä löysin yhden. Se sijaitsee pystyssä kalliossa aivan tien vierellä. Maalaamattomasta kalliosta parhaiten erottuvat venekuvat, mutta siellä on paljon muutakin, jos vain pääsee tarkastelemaan kalliota sivuvalossa.

 

go

Scandinavian Rock Art
2010