go

raä 13, Alsen sn

Stone Age rock carvings, painted.

The Glösa rock carvings lie right next to a rapid in a beautiful surroundings. There are plenty of elks, but also some geometric figures. The carvings are dated to Stone Age.

Glösan kalliopiirrospaikkaa hallitsee koski. Piirrokset ovat aivan veden äärellä. Runsaslukuisten hirvikuvien välistä voi hahmottaa muitakin kuvioita. Piirrokset on ajoitettu kivikautisiksi.

 

go

Scandinavian Rock Art
2010 / 2011