go

raä 1, Offerdal sn

Stone Age rock carvings, painted.

Gärde rock carvings lie by the rapids. The first field is in the southern shore. There are two fine elks with footsteps of an elk and a hunter. The other group is in an island middle of the rapids. Between two very big animals (a bear and an elk or two elks) there is a smaller elk. The carvings are dated to Stone Age. The big ones older than the smaller ones.

Gärden kalliopiirrokset sijoittuvat kosken partaalle. Ensimmäinen ryhmä on rantakalliossa. Hirvien lisäksi kallioon on piirretty hirven ja metsästäjän jälkiä. Toinen ryhmä löytyy joen keskellä olevan kalliosaaren päästä. Kahden suurikokoisen eläimen (karhu ja hirvi tai kaksi hirveä) välissä on pienempi hirvi. Piirrokset on ajoitettu kivikautisiksi. Suuremmat vanhemmiksi kuin pienemmät.

 

go

Scandinavian Rock Art
2010