go

raä 8, Östra Eneby sn

Bronze Age rock carvings, painted.

Fiskeby rock carvings are situated next to a car park about four kilometers west to the center of Norrköping. Ships, animals, humans with spears and footprints. There is another field with a single image a bit further.

Fiskebyn kalliopiirrokset sijaitsevat tehtaan pysäköintialueen vierellä nelisen kilometriä länteen Norrköpingin keskustasta. Veneitä, eläimiä, ihmisiä keihäineen ja jalanjälkiä. Hieman edempänä on vielä toinen, yhden kuvan kenttä.

 

go

Scandinavian Rock Art
2014