go

raä 196, Fjallsjö sn

Stone Age rock paintings.

The Boforsklacken rock paintings are painted to an impressive rock formation in the middle of a forest. The main field has many red marks, but they are difficult to identify. There is an elk in the upper part of the field and two elks in the lower part. Below the elk on the right there is a snake-like line. All the elks face right. Left to the main field there are more red marks under a large overhang. The marks are difficult to reach, but enhanged photographs show two more elks. There is some red in the cliff right to the main field, too, but no figures can be identified.

Boforsklackenin maalauskallio on vaikuttava kalliomuodostuma metsän keskellä. Itse maalausten pääkenttä on pahoin puuroutunut ja vaikea tulkittava. Muutama hirvi on kuitenkin erotettavissa. Ylhäällä yksi ja alhaalla kaksi peräkkäin. Näistä vasemmanpuoleisesta erottuu lähinnä pää. Oikeanpuoleisen alla näyttäisi olevan käärmemäinen viiva. Kaikki hirvet suuntaavat oikealle. Pääkentän vasemmalla puolen, lipan alla, viistolla pinnalla hankalasti tavoitettavissa on lisää punaisia jälkiä. Kuvia käsitellessä niistä hahmottuu kahden hirven piirteet. Myös pääseinämän oikealla puolen, kalliokulman takana olevassa seinämässä on väriä, mutta siitä ei voi hahmottaa kuvioita.

 

go

Scandinavian Rock Art
2011