go

raä 175–178, Bodsjö sn

Stone Age rock paintings.

Bodsjön rock paintings are painted in the cliffs on the shore of lake Bodsjön and river Forsaån. In the north-east corner of the lake there are a beautiful elk and a snake painted in a little cavity. On the northern shore there are several marks in the cliff. At least three elks and two human figures can be identified. A third painting site lies some 500 m north. There is some red colour in the corner of the cliff, but no clear figures.

Bodsjönin kalliomaalaukset sijoittuvat Bodsjönin pohjoisrannan sekä siihen laskevan Forsaånin rantakallioihin. Järven koillisnurkassa pieneen kallionkoloon on maalattu kaunis hirvi sekä sen yläpuolelle käärmemäinen vaakajälki. Järven pohjoisrannalla kalliossa on useita kuluneita jälkiä. Niistä voi tunnistaa ainakin kolme hirveä sekä pari lähinnä ihmistä muistuttavaa jälkeä. Kolmas maalauspaikka on pohjoisempana Forsaånin itärannalla. Kallionkulmauksessa on punaista väriä, josta ei kuitenkaan pysty hahmottamaan tunnistettavaa kuviota.

 

go

Scandinavian Rock Art
2011