näkymä näyttelystä

näkymä näyttelystä

näkymä näyttelystä

näkymä näyttelystä

näkymä näyttelystä

Ismo Luukkonen

Rautakausi, nyt!

Iron Age, now!

Galleria AMA , Turku
6.7.–29.7.2007

 

Rautakausi nyt! -näyttely jatkaa matkaani esihistoriallisilla paikoilla. Kivikautisten kalliomaalausten ja pronssikautisten hautojen jälkeen hakeudun lounais-Suomen rautakautisille paikoille (500 eKr –1150 jKr).

Rautakausi on yhä läsnä jokapäiväisessä maisemassa. Moni kohde on keskellä nyky-yhteiskunnan rakenteita. Joskus pieni suojattu vyöhyke eristää muinaisjäännöksen omaan aikaansa, mutta usein se käy suoraa vuoropuhelua uudempien elementtien kanssa. Rautakauden asuinpaikat ovat asuttuja edelleen. Uhripaikkojen viereltä kuljetaan yhä. Vielä kulkija pysähtyy muinaisen haudan äärelle tai kiipeää linnavuoren laelle etsimään horisonttia.

Vuosituhansien kuluessa muinaiskohteet ovat kasvaneet kiinni maisemaansa. Joissain paikoissa tämä side on niin vahva, että maisema määrittyy muinaiskohteen kautta. Pelkkä tietoisuus tietyn paikan pitkästä historiasta muuttaa katsojan suhdetta ympäristöön – vaikka maisemassa ei olisi mitään näkyviä muinaisen merkkejä. Toisaalla nykymaiseman ja muinaiskohteen välillä on näkyvä ristiriita. Yhteiskunnan tavoitteet ja menetelmät eivät aina asetu myötäämään vanhimman kulttuurimaiseman vaatimuksia.

Kuvani kertovat ajasta ja ajan kulumisesta. Sukupolvien katkeamattomasta ketjusta joka ulottuu syvälle tunnetun historian taakse. Mutta ne kertovat myös yhteiskunnasta ja yhteiskunnan arvorakennelmista sekä niiden muutoksista.

 

muinaisen jälkiä

cv

 

www.ismoluukkonen.net