muinaisen jälkiä

Virnamäki I

Turku

kuvakuva

2003

rautakautinen uhrikivi ja kalmisto
Iron Age sacrifice stone and cemetery

< muinaiset >