muinaisen jälkiä

Komosen kummut

Turku

2003

rautakautinen hautakumpu
Iron Age tomb

< muinaiset >