muinaisen jälkiä

Hallinkorvan puistikko

Turku

kuvakuva

2003

rautakautinen uhrikallio, asuinpaikka ja kalmisto
Iron Age sacrifice stone, settlement and cemetery

< muinaiset >