muinaisen jälkiä

Ammatillinen
kurssikeskus

Turku

2003

rautakautinen asuinpaikka
Iron Age settlement

< muinaiset >