muinaisen jälkiä

Spurila

Paimio

2005

rautakautinen kalmisto ja kivikautinen asuinpaikka
Iron Age cemetery and Stone Age settlement

< muinaiset >