muinaisen jälkiä

Kukkarkoski I

Lieto

kuvakuva

2001

kivikautinen kalmisto
Stone Age cemetery

< muinaiset >