muinaisen jälkiä

Seiko

Laitila

2010

rautakautinen uhrikivi ja asuinpaikka
Iron Age sacrifice stone and settlement

< muinaiset >