muinaisen jälkiä

Rantatöyräs

Kaarina

2004

kivikautinen asuinpaikka
Stone Age settlement

< muinaiset >