muinaisen jälkiä

Keetterinmäki

Kaarina

kuvakuva

2001/2002

pronssikautinen hautaröykkiö
Bronze Age tomb

< muinaiset >