Ismo Luukkonen

Questions about Time

Kysymyksiä ajasta


>>> kuviin images >>>


Time is cyclical. Everything is repeating. Hands of a clock are running the same circle time after time. The days follow one another, the weeks and months begin and end just to begin again. The years roll one after the other resembling the ones passed. But still, every second, minute, hour and year are unique. Another exactly alike never comes.

Time proceeds. What was born yesterday is ash tomorrow, maybe just a memory in the day after tomorrow. There are no persistent conditions. Everything changes. What we see around us is only a glimpse. But there is a new beginning in the ash. The wheel of time is beginning another cycle.

The time of a human is not like a clock. In the clock every minute is measured equal in duration, but human minutes are not equal. Time is relative both in physics as in everyday life. But if you hurry, the time slows down in physics, but runs out in everyday life.

What is the relation of a moment to eternity?

Questions about Time was first shown in the exhibition the Mutual Factor of Extremes in the Wäinö Aaltonen Museum of Art in 2012. The work is also published as a book Fourth dimension in 2013.


Aika kulkee kehää. Tapahtumat toistuvat. Kellon viisarit kiertävät samaa reittiä kerta toisensa jälkeen. Päivät seuraavat toisiaan, viikot ja kuukaudet alkavat alusta ja päättyvät alkaakseen jälleen alusta. Vuodet vierivät peräkkäin toistensa kaltaisina. Mutta silti jokainen sekunti, minuutti, tunti ja vuosi on omanlaisensa. Toista samanlaista ei koskaan tule.

Aika jyrää eteenpäin. Mikä eilen sai alkunsa, on huomenna tuhkaa, ylihuomenna pelkkä muisto, jos sitäkään. Ei ole olemassa asioiden pysyvää olotilaa. Kaikki muuttuu. Mitä näemme ympärillämme on vain hetkellinen häivähdys. Mutta tuhkassa on uusi alku ja ajan pyörä käy jo seuraavaa kierrostaan.

Ihmisen aika ei ole kuin kello. Kellolle kaikki hetket ovat samanmittaisia, mutta ihmiselle aika käy epätahtia. Aika on suhteellista niin fysiikassa kuin arkielämässäkin. Mutta kun fysiikassa kiirehtijän aika hidastuu, arkielämän kiirehtijältä se loppuu kesken.

Kuvani kysyvät, kuinka hetki sitoutuu ikuisuuteen.

Kysymyksiä ajasta oli esillä Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä -näyttelyssä Wäinö Aaltosen museossa 27.1.–15.4. 2012 sekä laajempana kokonaisuutena Café Artissa Turussa 15.4.–15.6. 2013. Työ on julkaistu myös kirjana Neljäs ulottuvuus 2013.

a broken watch (2010)
rikottu kello (2010)

[planned size 30 x 30 cm]


www.ismoluukkonen.net