Vierunvuori

Heinävesi

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Korkean louhikon yläosassa kohoavassa kalliossa, kalliolipan alla kaksiosainen maalauskenttä. Parhaiten erottuu suurikokoinen hirvi oikealla, joka onkin erittäin hyvin säilynyt. Hirvelle on maalattu selvä sydänpiste ja neljä jalkaa. Hirven takana on koukkupolvinen, pyöreäpäinen ihminen. Vasemmalla olevat kuviot erottuvat heikommin. Näyttäisi, että kalliosta erottuisi kahden peräkkäin kulkevan, vasemmalle katsovan hirven piirteet.


Suomen kalliomaalaukset