Völjärinsalmi

Puumala

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting without identifiable figures.

Völjärinsalmen kalliomaalaus sijoittuu pitkän ja kapean Kaitajärven keskiosan itärannalle. Pystyn kallion juurelta järvi pilkottaa puiden lomasta. Kallio on tumma ja osin jäkälän tai valkoisen valuman peittämä. Peittävää valkeaa valumaa on myös maalausjäljen oikealla puolen. Maalaus muodostuu kahdesta alhaalta yhtyvästä leveästä pystyviivasta. Hentoja värijälkiä on kuitenkin myös voimakkaimman maalauksen vasemmalla puolen. Mitään kuvioita niistäkään ei hahmota.


Suomen kalliomaalaukset