Vuori-Lahnanen

Sulkava

Mahdollinen kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita. Ilmeisesti nykyaikainen.
Possible rock painting without identifiable figures. Probably recent.

Vuori-Lahnanen -nimisen pienen järven pohjoispuolella, noin 60 metriä rannasta, kohoaa komea kalliojyrkänne. Parin metrin korkeudella maasta, pienen halkeaman yläpuolella on sarja punaisia jälkiä. Maalaukset muodostuvat pysty-, vaaka- ja vinoviivoista sekä pisteistä. Voimakkaimmat jäljet ovat maalausalueen oikealla puolen sijaitsevat kaksi lyhyttä pystyviivaa, niiden välissä oleva piste sekä kaksi pistettä näiden oikealla puolen. Vasemmalla jäljet ovat kuluneempia ja näyttävät muodostavan epämääräiset kirjaimet E ja M. Maalausalueen leveys on 180 cm.

Maalauksen sijainti sopii hyvin esihistoriallisille kalliomaalauksille: sisään kääntynyt komea, lounaaseen avautuva kallioseinämä, jonka kovera pinta suojaa maalausjälkiä. Itse jäljet eivät kuitenkaan ole yhtä vakuuttavia. Väri poikkeaa sävyltään ja peittävyydeltään varmennetuista kalliomaalauksista ja myös maalauksen kuviot ovat poikkeavia. Tämän pohjalta pitäisin maalauksia mieluummin historialliseen aikaan, todennäköisesti 1900-luvulle sijoittuvina.


Suomen kalliomaalaukset