Virvelahti

Naantali

Kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita. Ilmeisesti nykyaikainen.
Rock painting with identifiable figures. Probably recent.

Naantalin Luonnonmaan länsirannalla, Virvelahden uimarannan pohjoispuolella kohoaa metsäinen kallio, jonka ylärinteessä terassimaiselta tasanteelta nousee matala kallio. Kallio muodostaa nurkkauksen, jonka länteen suuntaava seinämä on sisäänpäin kääntynyt. Kallion edessä kasvavan koivun takaa erottuu punaisia maalausjälkiä.

Jäljet on ensimmäisenä huomioinut arkeologi Jouko Pukkila vuonna 2006. Epätyypillisen kuvion ja hyvin säilyneen maalin johdosta maalaus on luokiteltu todennäköisesti nykyaikaiseksi. Karttamerkintöjen perusteella maalaus on noin 15–20 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä vastaa kivikauden lopun tai pronssikauden aikaista rannankorkeutta. Kuvioiden korkeus terassilta on noin 1,5 metriä, eli ne on voitu helposti tehdä koska tahansa myöhemminkin.

Virvelahden kalliomaalauksen pääkuvioina on kaksi eläinhahmoa. Vasemmanpuoleisen eläimen peruskuvio muodostuu rastista. Vaakalinja yhdistää yläsakarat. Myös oikeanpuoleisten ylä- ja alasakaroiden välissä on väriä. Oikea sakara jatkuu pidemmälle ylös ja siihen liittyy korvamainen lisäke. Hahmon leveys on noin 12 cm.

Oikeanpuoleinen eläin on vartaloltaan ja päältään pyöreäpiirteinen. Vasemmalle katsovaan päähän on maalattu kaksi korvaa. Jalkoja on kaksi paria ja terävään takaosaan liittyy alaviistoon jatkuva häntä. Eläimen vartalon keskellä on lyhyt viisto veto. Eläimen leveys on noin 18 cm.

Eläimestä yläoikealle on pieni värijälki. Vähäisiä värijälkiä on myös kuvioista noin 20 cm vasemmalle.

Oman havaintoni mukaan maalaus näkyy hyvin, mutta ei ole poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Maalin väri ja pintavaikutelma vastaavat silmämääräisesti kivikauden maalauksia. Värin päällä oleva jäkäläkasvusto viittaa siihen, että aivan viime vuosilta kuvat eivät ole peräisin. Tyylillisesti maalaus poikkeaa selvästi Itä- ja Keski-Suomen maalauksista. Vertailukohtia löytyy kuitenkin toiselta suunnalta. Keski-Ruotsin kivikaudelle ajoitettujen kalliomaalausten eläinhahmoissa on samankaltaisuutta Virvelahden hahmoihin (esimerkiksi Bodsjön).

Nähdäkseni Virvelahden maalaus voi olla esihistoriallinen. Sellaisena se olisi Suomen läntisin esihistoriallinen kalliomaalaus ja ainoa, joka tyylillisesti on lähempänä Ruotsin kuin Suomen kalliomaalauksia.

Vuosien 2012–13 aikana Virvelahden maalauksella on käynyt useita kalliotaiteen tuntijoita. Mielipiteet maalauksista menevät jossain määrin ristiin, mutta suurin osa asiantuntijoista on ollut sitä mieltä, että maalaus on nykyaikainen. Tämän johdosta olen muuttanut luokituksen "mahdollisesta kalliomaalauksesta" "ilmeisesti nykyaikaiseksi".


Suomen kalliomaalaukset