Verla

Kouvola (Valkeala)

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Verlankosken yläpuolella vedestä kohoaa pieni kallio laituria vastapäätä. Kallion kyljessä, vesirajan yläpuolella on maalattu jono suurikokoisia hirviä, joiden lomasta on tunnistettavissa ainakin ihmishahmoja. Maalauskentän vasen puoli on heikommin säilynyt ja keskiosassa jäkäläkasvusto on peittänyt kuvioita. Parhaiten erottuvat kuviot ovat oikealla.


Suomen kalliomaalaukset