Valkeisaari

Taipalsaari

Kaksiosainen esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures. Two sites.

Saimaan eteläosassa sijaitsevan Valkeisaaren lounaisrannalla kohoaa jyrkkäseinäinen Lampuvuori. Sen järvenpuoleisella sivulla on kalliomaalauksia kahdessa kohdassa.

Luoteisempi maalauspaikka sijaitsee korkealla kalliossa, pienen terassin yläpuolella. Maalauskohdan selvin merkki on tulkittavissa lähinnä venekuvaksi, vaikka se onkin Suomen kalliomaalausten joukossa poikkeavasti toteutettu. Veneen hirvenpäinen kokka on vasemmalla. Veneen pohja jää osittain jäkälän peittoon. Miehistöviivojen paikalla on neljä ihmishahmoa. Hieman oikealle on pienempi kuvion katkelma, ilmeisesti pätkä venekuvaa. Viiston runkoviivan päältä voi laskea neljä miehistöviivaa.

Toinen maalauspaikka on alempana kalliossa. Sen edessä olevalta rantakaistaleelta on löytynyt tekstiilikeramiikan kappaleita ja muita ihmistoiminnan merkkejä. Maalaus on tehty pystyyn kallioon. Väriä on melko laajalla alueella, mutta levinneestä väristä on vaikea havaita tunnistettavia muotoja. Ylhäällä on pystyjälkiä, joista ylin ja vasemmanpuoleisin muistuttaa sivusta kuvattua ihmistä. Vaakasuuntainen kalliohalkeama jakaa ihmisen lantiolta kahtia. Alhaalla oikealla on tummempi alue, jota on epäilty kahdeksi kädenjäljeksi. Sen yläpuolella erottuu hyvin heikosti kuin kahden ihmishahmon piirteet, mutta havainto on epävarma. Alimpana, kallion harmaalla alueella on vielä erillinen punainen läiskä. Käsitellyssä kuvassa sen viereltä erottuu kaksi pientä hirvieläintä. Läiskän yläpuolella oleva eläin katsoo vasemmalle ja läiskän vasemmalla puolen oleva oikealle.


Suomen kalliomaalaukset