Uittovuori

Laukaa

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Järvestä nousevan kallion terassilta tavoitettava pieni, omalaatuinen kalliomaalaus. Kolmen pystyviivan alla on pyörylä ja sen oikealla puolen erikoinen kuvio, joka on tulkittavissa sarvipäiseksi ihmishahmoksi.


Suomen kalliomaalaukset