Toijainen

Turku

Mahdollinen kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita. Ilmeisesti nykyaikainen.
Possible rock painting without identifiable figures. Probably recent.

Turun Hirvensalon Toijaisten metsässä kohoaa pari sataa metriä pitkä, koilliseen avautuva kalliojyrkänne. Kesällä 2015 arkeologi Jouko Pukkila kiinnitti huomiota jyrkänteen keskikohdan korkeimman seinämän alla, puolentoista metrin korkeudella oleviin punavärijälkiin. Varsinaista kuviota jäljistä ei hahmotu, mutta ne vaikuttavat pikemmin ihmistekoisilta kuin luontaisilta. Vasemmalla on ylhäältä haarautuva pystyviiva, siitä yläoikealle nelikulmion muotoinen värialue ja tämän oikealla puolen vielä pieniä värijälkiä. Maalausalueen koko on vain 10 x 7 cm. Alaoikealla, kalliohalkeaman takana on lisäksi pieni värijälki. Kalliossa on myös luontaista punaa (jäkälää).

Maalauspaikan korkeus merenpinnasta on noin 35 metriä, joten sijainnin puolesta maalaus voisi ajoittua hyvinkin kivikaudelle. Lähimmät esihistorialliset muinaisjäännökset ovat Uittamon ja Kakskerran pronssikautiset hautaröykkiöt. Maalaus poikkeaa kuitenkin Suomen esihistoriallisista kalliomaalauksista sekä pienen kokonsa että heleämmän värinsä puolesta. Todennäköisesti jäljet ajoittuvat historialliselle ajalle.


Suomen kalliomaalaukset