Saraakallio I

Laukaa

Laaja esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Large prehistoric rock painting with identifiable figures.

Saraakallion kalliomaalaus on yksi Suomen kolmesta suuresta kalliomaalauspaikasta. Maalauspinnaltaan se on laajin kalliomaalaus pohjoismaissa. Saraakallion pääkenttä on rantatasanteelta ylös kulkevan terassin tuntumaan keskittyvä kummenien kuvien ja lukuisten kuvioryhmien muodostama seikkailu. Sen kuvamaailmasta on löydettävissä lähes kaikki Suomen kalliomaalausten tyypilliset kuviot sekä lukuisa joukko omaperäisiä kuvioita, joita ei muualta tapaa.

© Museovirasto

Saraakallion vasemmanpuoleisimmat kuviot sijaitsevat korkealla pystysuorassa kalliossa. Ne nähdäkseen on haettava sopiva kohta rantatasanteen puiden lomasta. Kuvia on kahdessa kohdassa. Vasemmanpuoleisin ryhmä sisältää pienen rastin, arvoituksellisen vaakaviivan ja hirven. Toisessa ryhmässä on komea kaksoisvene, sen alla ihmis- ja eläinhahmoja sekä näistä hieman oikealle kaksipäinen hirven ja veneen yhdistelmä.

Heti korkealle kallioon maalattujen kuvien jälkeen vastassa ovat Saraakallion alimmat maalausjäljet kallioon kiinnitetyn rauhoituskyltin tuntumassa. Jälkiä on muutamia hajallaan kalliossa. Selvimmät ovat pienessä kallionkolossa olevat ihmishahmot.

Terassia noustessa kannattaa vilkuilla ylös, kuvia on harmaassa kallionkulmauksessa sekä korkealla sen yläpuolella. Vaikeasti saavutettavan kalliokielekkeen yläpuolella on lukuisia suuria venekuvia, sekä osin niiden päällä leveällä viivalla vedetty rasti.

Pienen nousun jälkeen kalliosta erottuvaan kulmaukseen on maalattu erikoinen haravamainen kuvio, joka koostunee ainakin yhdeksästä oikealle suuntaavasta sivuttain maalatusta ihmisestä (hahmojen korkeus noin 30 cm). Kuviosta alavasemmalle sijaitsevassa kallionlohkareessa on venekuvaa muistuttava merkki, jonka keskiosa on peitetty voimakkaan punaisella jäljellä. Alempana kuluneesta kalliosta voi hahmottaa muutaman ihmishahmon piirteet.

Pääryhmän vasemmalla puolen kalliossa on laajalla alueella maalauksia. Arvoituksellinen rastin ja lähinnä ihmishahmoa muistuttavan pystyaiheen yhdistelmä erottuu aina, mutta monet muut alueen kuvioista vaativat hyvät olosuhteet erottuakseen kalliosta. Hirvet, ihmiset ja kämmenenjäljet toistuvat tällä alueella.

Ylhäällä aluetta hallitsee kaksi oikealle katsovaa hirveä. Paremmin säilyneen alemman hirven pituus on noin 40 cm. Eläimet on kokonaan maalattu. Hirvillä on liioteltu turpa ja vatsan alle kääntyvät jalat.

Saraakallion pääryhmän tiivis maalaus erottuu parhaiten, kun kosteus ja kylmyys ovat kirkastaneet kalliota peittävän valkean valuman. Ylimpänä erottuu kaksi kämmenen jälkeä. Näiden välissä on kolmaskin kämmenen jälki, joka on kuitenkin osittain päällekkäinen kämmenten alla olevan notkoselkäisen, kokonaan maalatun hirven kanssa. Hirvestä alavasemmalle on samankaltainen hirvi, jolle on maalattu selkään sahalaitainen kuvio. Tämän alapuolella erottuu koukkupolvinen ihmishahmo. Maalausalueen oikeassa reunassa on ääriviivalla maalattu suurikokoinen hirvi, jonka pää jää muiden maalausten alle. Lisäksi alueella on runsaasti levinnyttä väriä sekä maalauskatkelmia, joiden tunnistaminen on hankalaa.

Pääryhmän alla olevaan kallioon on maalattu erikoisia hahmoja. Ylinnä on kaksi kalliolipan alle jäävää ihmismäistä hahmoa. Näistä alaoikealle on maalattu myös kaksi sivusta kuvattua ihmistä muistuttavaa pitkänomaista hahmoa (korkeus noin 30 cm). Näistä alavasemmalle on kolmas kahden hahmon pari. Niiden muoto ei oikein hahmotu ihmis- eikä eläinmäiseksikään. Alinna on selkeä kädet kohottanut, koukkupolvinen ihminen. Hahmon päästä on lohjennut pala kallion mukana ja sen lanteelle liittyy vasemmalla punainen läikkä. Ihmisestä alavasemmalle kalliossa on jälkiä, joista voi tavoitella esimerkiksi hirvieläimen muotoa.

Terassia edelleen noustessa vastaan tulee tiivis kuvioryhmä. Ylhäällä vasemmalla on alhaalta haarautunut pystyviiva sekä vaakasuuntainen, käärmeeksi tulkittu kulmaviiva (noin 30 cm). Tämän alapuolella on kaksi päällekkäin maalattua venekuvaa, joiden alla on koukkupolvinen ihmishahmo ja ehkä toinenkin. Oikealla on kolme sivuttain kuvattua koukkupolvista ihmishahmoa, jotka roikottavat käsiä edessään. Kuvioryhmän lähistöllä on myös muita, osin tuhoutuneita kuvioita.

Terassia noustessa tulee vastaan vielä kolme hyvin erottuvaa maalausta. Näistä vasemmanpuoleisin on hirven ja veneen yhdistelmä. Kaarevan pohjan päällä on neljä kolmiomaista miehistöviivaa sekä vasemmalle suuntaava hirvenpääkokka. Hirven jalat taipuvat veneen alle. Hirviveneen pituus on noin 40 cm.

Seuraavana kohdataan yksi kallion komeimmista hirvistä (noin 50 cm). Hirvi on kuvattu luonnonmukaisesti ja sen etujalat on taivutettu juoksuun. Päästä nousee korvien lisäksi kaksi sarvitappia. Ääriviivalla maalatun eläimen vartalo on jaettu osiin hennosti erottuvin viivoin. Hirven alapuolella kalliossa on värijälkiä ja hirven yläpuolella ilmeisesti kämmenen jälki.

Saraakallion äärimmäisenä oikealla sijaitseva maalaus on kahden pystymäisen hahmon pari. Hahmoista vasemmanpuolimmainen on muodoltaan käärmemäinen kulmaviiva (noin 25 cm) ja oikeanpuoleinen lähinnä sivusta kuvattu mieshahmo (noin 20 cm). Molemmissa hahmoissa on kuitenkin sekä ihmisen että eläimen muotoa.

Noin kaksisataa metriä SaraakallioI:n maalauksilta kaakkoon sijaitsee pienempi maalauspaikka Saraakallio II.


Suomen kalliomaalaukset