Salmenvuori

Lappeenranta

Ajan kuluttama esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Weathered prehistoric rock painting with identifiable figures.

Salmenvuori paikantuu Vetjanjärven ja Jängynjärven välisen pohjois–eteläsuuntaisen salmen länsirannalle. Maalauksia on suoraan veteen putoavassa kalliossa noin 25 metrin matkalla.

Maalauksista parhaiten erottuvat eteläisimmät kuviot. Selkein kuva on täyteisesti maalattu, oikealle katsova hirvi (noin 60 cm). Hirven muoto on naturalistinen ja helposti tunnistettava, vaikkakin nykykunnossaan se on pahasti jäkälän peittämä. Hirvelle on maalattu etu- ja takajalka ja pään päällä on värialue, joka on tulkittu sarviksi. Kyseessä lienee kuitenkin hirven korvat, joihin liittyy epämääräinen värialue (Kivikäs 2009, 80). Hirven takana näyttäisi olevan sivuttain kuvatun ihmishahmon yläosa – pää ja hirveä koskettava, ojennettu käsi.

Noin metrin verran hirvestä vasemmalle kallioon on maalattu taitettu pystyviiva, jonka yläpäässä on pieni rengas. Muodosta voi hakea ihmishahmon piirteitä, mutta se ei kuitenkaan tunnu osuvan kohdalleen. Kuvion alapuolella on vaakasuuntainen jälki, josta voi lukea pätkän hirven päätä ja selkää sekä korvan. Tulkinta on kuitenkin epävarma. Tämän oikealla puolella on vielä mahdollisesti katkelma ihmishahmosta, rengasmainen pää ja osa hartialinjaa. Vastaavanlainen epävarma ihmishahmo on myös kallionkulmassa hirvestä alaoikealle.

Hirven oikealla puolella kallio vetäytyy sisään. Alueen ainoa maalaus on pieni, nuolimainen merkki.

Edempänä oikealla kallioon on merkitty valkoisella vaakaviivalla vedenkorkeus ja vuosiluku 1955. Merkinnän ympärillä on myös selvää punaväriä, josta ei kuitenkaan pysty tunnistamaan varmoja kuvioita. Sen sijaan maalauskohdan yläpuolella, noin 3,5 metrin korkeudella on kulunut, mutta silti selvä venekuva, johon on maalattu yhdeksän miehistöviivaa.

Edelleen oikealle on lisää veneitä. Ensin noin 1,6 metrin korkeudella kalliossa on erittäin kulunut vene, johon on maalattu ainakin kuusi miehistöviivaa. Vielä kolmisen metriä edempänä on selvä venekuva noin 3,3 metrin korkeudella. Veneessä on yhdeksän miehistöviivaa. Kivikkään (1995, 163) mukaan näillä oikeanpuoleisilla veneillä on molemmilla toinen vene vierellä, mutta omista kuvistani en ole niitä pystynyt jäkälän alta varmuudella tunnistamaan.


Suomen kalliomaalaukset