Salmijärvi

Vihti

Kulunut esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettava kuvio.
Weathered prehistoric rock painting with an identifiable figure.

Lautmäki kohoaa niemenä keskellä Salmijärveä. Mäen koillisreuna laskee jyrkkänä järveen. Kallioseinämässä, järvestä kohoavan kiven kohdalla, on kalliossa selviä värijälkiä parin metrin alueella. Salmijärven maalaus on kuitenkin pahoin kulunut, ja selkeitä hahmoja on vaikea tunnistaa. Ylinnä näyttäisi olevan oikealle katsova hirvi. Oikealta voi hahmottaa alkua ihmishahmosta ja toisesta hirvestä, mutta varmaa tunnistusta ei voi tehdä.

Vähäisempiä värijälkiä on myös yhdeksän metriä pääkentästä vasemmalle.


Suomen kalliomaalaukset