Riuttavuori

Rautjärvi

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Nurmijärven keskellä olevan Suurisaaren länsikärjen tuntumassa Riuttavuoren jyrkkä rinne laskee suoraan järveen. Kallion alaosassa on laajahko punaiseksi värjätty alue. Maalausalue on kolmiosainen. Vasemmalla on tasainen värialue, joka yläosastaan jakautuu kolmeen pystyjälkeen, joista oikeanpuoleinen on irti muusta maalauksesta. Muoto muistuttaa suurikokoisen ihmishahmon yläosaa kohotettuine käsineen, mutta tulkinta on epävarma.

Keskiosan maalaukset muodostuvat kahdesta pystyjäljestä jäkälän peittämällä pinnalla.

Oikeanpuoleinen alue on laajin, mutta sekin on valitettavan kulunut. Alueen oikeassa reunassa on kuitenkin Riuttavuoren ainoa varmasti tunnistettava hahmo. Koukkupolvisen ihmishahmon vasen kädet on kohotettu.

Muutama metri maalauskentästä oikealle, kallionkulman takana on lisää punaista väriä sisäänpäin kaltevassa kalliossa. Väri on melko voimakasta, mutta ei muodosta tunnistettavaa kuviota. Väri on luultavimmin luontaista.


Suomen kalliomaalaukset