Ruominkapia

Lemi

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Lemin Ruominkapian koillisrannalla kohoaa suoraan vedestä kallio, jossa on maalauksia usealla tasolla. Kallion pinta on ylhäällä melko hyvin säilynyt, mutta alhaalla jäkälä peittää laajoja alueita. Säilyneet alueet paljastavat kuitenkin runsaan maalauskentän.

Ylimpänä on kaksi venekuviota, joiden molempien vierellä oikealla on nuolimainen merkki. Oikealla nuolen alla on myös rasti. Etäämpänä oikealla on noin kuuden mutkittelevan pystyviivan sarja. Hieman näiden ylimpien merkkien alapuolella on viisipiikkinen haravamainen kuvio.

Alhaalla maalauksia on ainakin neljällä alueella, joista reunimmaiset ovat parhaiten säilyneet. Koko alaosa on kuitenkin kulunut ja jäkälän peittämä. Vasemmalla on tiivis ryhmä, josta on erotettavissa ainakin kahden hirven päät sekä pienempiä eläinhahmoja.

Metrin verran oikealle kalliossa on seuraava maalauskohta. Voimakkain kuvio on pitkänomainen hahmo alhaalla. Sen yläpuolella on levinnyttä väriä ja mahdollinen venekuva. Tästä yläoikealle kalliossa näyttäisi olevan katkelma ihmishahmoa. Ihmishahmon yläpuolella on vielä yhdellä viivalla hahmotettu, vasemmalle katsova hirvieläin.

Puolitoista metriä edelleen oikealle on seuraava maalauskohta. Sen puuroutuneesta ja osin jäkälän peittämästä väristä ei voi hahmottaa tunnistettavia kuvioita.

Maalausalueen oikealla reunalla, pienen rantatasanteen yläpuolella on tiivis ja kulunut ryhmä, josta erottuu ihmishahmo, ainakin kolme hirveä ja pystyyn maalattua venettä muistuttava kuvio. Alimpana on pyöreäpäinen sarvekas ihmishahmo, jolle on maalattu silmät ja suu.


Suomen kalliomaalaukset