Pakanavuori

Kouvola (Kuusankoski)

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Kymijoesta nousevan jyrkän rinteen päällä kohoaa pysty kallio. Kallion alareunassa on laajalla alueella punaista väriä. Laajin värialue on vasemmalla. Alueen vasemmassa reunassa erottuu neljä paksua, päällekkäistä vaakasuuntaista jälkeä, joista ylimmästä nousee kaksi terävempää pystyviivaa. Värialueen alaosassa on kahden tai kolmen koukkupolvisen ihmishahmon jäänteet. Maalauksen keskiosaa peittää kalliosta valuva valkea piioksidi, jonka lomasta erottuu pystymäisiä punaisia alueita. Maalauksen selvin kuvio on oikealla – koukkupolvinen ihminen. Tämän lähellä on epämääräisempiä jälkiä, joista on tunnistettavissa 2–4 eläinhahmoa.

Vuonna 2020 Voikkaan Virtakiven vierassataman kunnostuksen yhteydessä Pakanavuoren maalauksen edustalle on rakennettu näköalatasanne.

Pakanavuoren rinne ennen näköalatasanteen rakentamista.


Suomen kalliomaalaukset