Prännokka

Salo

Ehdotettu kalliomaalaus. Todennäköisesti luontaista väriä.
Suggested rock painting. Probably natural stain.

Määrjärven ja Seljänalasen välisen kannaksen länsirannalla kohoaa rinne, jonka katkaisee matala kalliojyrkänne. Kallion tummalla pystypinnalla on muutama pystysuuntainen punavärialue. Näistä voimakkain jakautuu kolmeen rinnakkaiseen pystyjuovaan, jotka näyttävät valuneelta väriltä. Sävyltään väri on tummaa. Heikkoa väriä on myös ylempänä.

Kallio on matala, eikä tarjoa kunnon suojaa mahdolliselle maalaukselle. Kuvaushetkellä kallion pinta oli kostea. Pintaan on myös kasvanut jäkälää ja levää. Paikan päällä väri vaikutti luontaiselta. Tulkintaan vaikuttivat värialueen sävy ja muoto, muut vastaavat värialueet kalliossa sekä kallion tarjoama vähäinen sääsuoja.


Suomen kalliomaalaukset