Mukkokallio

Lapinjärvi

Ehdotettu kalliomaalaus. Todennäköisesti luontaista väriä.
Suggested rock painting. Probably natural stain.

Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä löytyi maininta mahdollisesta kalliomaalauksesta Lapinjärven Mukkokalliossa. Paikka vaikutti kiinnostavalta, mutta samalla hieman epäilyttävältä, sillä ainakaan mykyisellään lähistöllä ei ole minkäänlaista vesialuetta. Laitoin paikan tarkastettavien listalle.

Käyntini ajoittui heinäkuuhun 2013. Mahdollinen maalaus paikantui metsän keskellä olevan kallioalueen länsiosaan, kalliopinnalla kolmen tukipisteen varassa seisovan siirtolohkareen alla olevaan vähäiseen pystyyn kalliopintaan. Sijainti siirtolohkareen alla on kiinnostava, joskin poikkeuksellinen. Myöskään siirtolohkareen koko ei ole samaa luokkaa kuin tunnettujen maalattujen lohkareiden.

Aluksi kivestä erottui lähinnä kaksi pientä, melko tasaista väriläikkää, mutta tarkemmin katsoessa väriä on kalliossa enemmänkin, pieniä rippeitä siellä täällä. Väri on silmämääräisesti arvioiden helakampaa kuin kalliomaalauksissa yleensä. Kallio on osin murenemassa, halkeamissa on irtonaisia kappaleita. Punaista väriä on myös joissain kivensirpaleissa, joita on heti kallion alla.

Arvioni mukaan väri on luontaista, eikä sitä voi pitää esihistoriallisena kalliomaalauksena.


Suomen kalliomaalaukset