Myllyoja

Luumäki

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Järveä jatkavaa suota reunustaa kallio, jossa on pienehkö maalausalue. Ylhäällä on erotettavissa kaksi päällekkäin maalattua venekuvaa sekä näiden yläpuolella hieman ihmishahmoa muistuttava pystykuvio. Hieman tästä alavasemmalle on epämääräisempi värialue, joka sisältää ilmeisesti sivusta kuvattuja ihmishahmoja.


Suomen kalliomaalaukset