Kalliomaalausmerkkien määrä

The amount of figures in Finnish rock paintings

Syksyllä 2011 tarvitsin tietoa eri kuvioiden yleisyydestä Suomen kalliomaalauksissa. Yksittäisiä lukuja löytyi eri lähteistä. Yksityiskohtaisempia laskelmia ovat julkaiseet Antero Kare (Kare 2000) sekä Antti Lahelma (Lahelma 2008). Eri lähteiden luvut olivat pääpiirteissään samansuuntaisia, mutta joitain osin näkyi suuriakin eroja. Niinpä päätin tehdä oman laskelmani sen perusteella, mitä omista valokuvistani pystyn kuvia löytämään. Laskelmia olen myöhemmin tarkistanut ja täydentänyt uusien kuvausten yhteydessä (viimeisin päivitys 8/2019).

Olen pyrkinyt pitämään kriteerit yhtenäisinä kaikkien maalauspaikkojen osalta. Kuvamateriaalini kattaa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta koko maalatun kalliopinnan, mikä tarjosi työlle hyvän lähtökohdan. Olen käyttänyt kuvien etsimisessä apuna kuvankäsittelyä. Mukana on joitakin tulkinnanvaraisia tapauksia, ne olen mahdollisuuksien mukaan tarkistanut useammasta valokuvasta.

Kuvaamistani 122 varmistetusta kalliomaalauspaikasta 102 sisältää tunnistettavia kuvioita. Näistä laskin kaikkiaan 798 kuvaa (122 photographed places 102 of which contain identifiable figures, 798 altogether). Eniten kuvia on Laukaan Saraakallion pääkentällä (Saraakallio I), josta tunnistin 109 erilaista kuviota. Suomussalmen Värikalliolta laskin 83 ja Ristiinan Astuvansalmelta 78 kuviota. Yli viidentoista kuvan paikkoja ovat lisäksi Ristiinan Uittamonsalmi (32) Lemin Ruominkapia (22), Parikkalan Louhisaari (20), Kirkkonummen Juusjärvi (19), Hirvensalmen Hahlavuori (15) ja Ruokolahden Kolmiköytisienvuori (15).

Aiheittain kuviot jakautuvat seuraavasti:

Hirvieläimiä 232 (29 %) Cervids
Ihmishahmoja 264 (33 %) Human figures
Veneitä 96 (12 %) Boats
Muita eläimiä 90 (11 %) Other animals
Geometrisia kuvioita 73 (9 %) Geometric figures
Kädenjälkiä 43 (5 %) Handprints

> Kuvia kalliomaalausten merkeistä.
> Pictures of different figures.


Hirvistä 75 on ääriviivalla maalattuja, 58 kokonaan maalattuja ja 99 on hahmotettu yhdellä viivalla. Hirvistä 162 katsoo vasemmalle ja 70 oikealle. Oikealle katsovia on suhteessa eniten yhdellä viivalla hahmotetuissa hirvissä (40%), ääriviivalla maalatuissa ne ovat selkeästi harvinaisempia (19 %) Ääriviivalla maalatuista hirvistä 21 (28 %) on merkitty sydänpisteellä ja 9:llä on vartalollaan muuta rakennetta.

Ihmishahmoista 213 on edestäpäin kuvattuja. Näistä 118 on koukkupolvisia ja 19 on suorat jalat. K ädet on suunnattu useammin alas (99) kuin ylös (73). Päästä nousee sarvet tai muut piikit 15 ihmishahmolla. Miespuolisia hahmoja (fallos) on 21 ja naisia (rinnat) neljä. Sivusta kuvattuja ihmisiä on kaikkiaan 51, näillä käsi suuntaa useammin ylös (29) kuin alas (6). Oikealle suuntaavia (27) on hieman enemmän kuin vasemmalle suuntaavia (23).

Veneissä on 2–20 miehistöviivaa. Tyypillisimmillään viivoja on 4–12, suurempia on vain muutamia. Noin kymmenessä veneessä miehistöviivojen muoto on osin tai kokonaan kolmiomainen. Veneistä kahdessatoista on hirvenpää keulassa. Tosin tämä on myös tulkintakysymys, näiden lisäksi 22 veneen jommassa kummassa tai molemmissa päissä on alaviistoon suuntaava veto tai lisäke, joka voi joissain tapauksissa merkitä tyyliteltyä hirvenpäätä. Kymmenen veneen perään liittyy ylimääräinen muoto.

Muista eläimistä eniten kalliossa on käärmeitä (36) ja kaloja (22).

Geometrisista kuvioista yleisimpiä ovat rasti (16) ja pystylinjojen sarja (17).

Suurimmasta osasta kädenjälkiä ei voi enää selvittää, kummalla kädellä ne on painettu. Oikealla kädellä painettuja tunnistin 12 ja vasemmalla kädellä painettuja vain 4.

Yhden henkilön tulkintoina laskelmiin tulee suhtautua kriittisesti. Kalliomaalauksissa on aina yksityiskohtia, jotka eri henkilöt hahmottavat eri tavoin. Uskoisin kuitenkin lukujen antavan kohtuullisen hyvän kuvan eri kuvioiden yleisyydestä Suomen kalliomaalauksissa.

Laskelmani kattaa 122 Suomen varmistettua kalliomaalausta. Lisäksi eri syistä epävarmoja tapauksia on 20, näistä kuudessa voi olla tunnistettavia kuvia, yhteensä yhdeksän eri kuviota. Näitä en ole laskenut mukaan yllä oleviin. Vihjeitä on myös parista kymmenestä muusta paikasta. Nämä ovat pääosin hyvin epävarmoja eikä niissä lähteiden perusteella ole tunnistettavia kuvia. Uusia maalauspaikkoja löytyy kuitenkin vuosittain.

© Ismo Luukkonen, 1994–2019


Suomen kalliomaalaukset