Kalliomaalausmerkkien määrä

The amount of figures in Finnish rock paintings

Syksyllä 2011 tarvitsin tietoa eri kuvioiden yleisyydestä Suomen kalliomaalauksissa. Yksittäisiä lukuja löytyi eri lähteistä. Yksityiskohtaisempia laskelmia ovat julkaiseet Antero Kare (Kare 2000) sekä Antti Lahelma (Lahelma 2008). Eri lähteiden luvut olivat pääpiirteissään samansuuntaisia, mutta joitain osin näkyi suuriakin eroja. Niinpä päätin tehdä oman laskelmani sen perusteella, mitä omista valokuvistani pystyn kuvia löytämään. Laskelmia olen myöhemmin tarkistanut ja täydentänyt uusien kuvausten yhteydessä (viimeisin päivitys 2/2018).

Olen pyrkinyt pitämään kriteerit yhtenäisinä kaikkien maalauspaikkojen osalta. Kuvamateriaalini kattaa muutamaa poikkeusta lukuunottamatta koko maalatun kalliopinnan, mikä tarjosi työlle hyvän lähtökohdan. Olen käyttänyt kuvien etsimisessä apuna kuvankäsittelyä. Mukana on joitakin tulkinnanvaraisia tapauksia, ne olen mahdollisuuksien mukaan tarkistanut useammasta valokuvasta. Useimmilla paikoilla olen yhden käyntikerran kuvien varassa. Mikäli sää on ollut maalausten kannalta huono, jotain on voinut jäädä senkin takia huomaamatta.

Kuvaamistani 135 kalliomaalauspaikasta 106 sisältää tunnistettavia kuvioita. Näistä laskin kaikkiaan 780 tunnistettavaa kuvaa (135 photographed places 106 of which contain identifiable figures, 780 altogether). Eniten kuvia on Laukaan Saraakallion pääkentällä (Saraakallio I), josta tunnistin 104 erilaista kuviota. Suomussalmen Värikalliolta laskin 77 ja Ristiinan Astuvansalmelta 75 kuviota. Yli viidentoista kuvan paikkoja ovat lisäksi Ristiinan Uittamonsalmi (32) Lemin Ruominkapia (22), Parikkalan Louhisaari (21), Kirkkonummen Juusjärvi (19) ja Hirvensalmen Hahlavuori (15).

Aiheittain kuviot jakautuvat seuraavasti:

Hirvieläimiä 230 (30%) Cervids
Ihmishahmoja 263 (34%) Human figures
Veneitä 92 (12%) Boats
Muita eläimiä 85 (11%) Other animals
Geometrisia kuvioita 66 (8%) Geometric figures
Kädenjälkiä 44 (6%) Handprints

> Kuvia kalliomaalausten merkeistä.
> Pictures of different figures.


Hirvistä 76 on ääriviivalla maalattuja, 57 kokonaan maalattuja ja 97 on hahmotettu yhdellä viivalla. Hirvistä 160 katsoo vasemmalle ja 70 oikealle. Oikealle katsovia on suhteessa eniten yhdellä viivalla hahmotetuissa hirvissä (41%), ääriviivalla maalatuissa ne ovat selkeästi harvinaisempia (17%) Ääriviivalla maalatuista hirvistä 21 (28 %) on merkitty sydänpisteellä ja 8:lla on vartalollaan muuta rakennetta.

Ihmisissä on 126 koukkupolvista hahmoa. Kädet on suunnattu useammin alas (105) kuin ylös (96). Sarvipäitä on 16, miespuolisia hahmoja 21 ja naisia 3. Sivusta kuvattuja ihmisiä on kaikkiaan 46.

Veneissä on 2–20 miehistöviivaa. Tyypillisimmillään viivoja on 4–12, suurempia on vain muutamia. Noin kymmenessä veneessä miehistöviivojen muoto on osin tai kokonaan kolmiomainen. Veneistä yhdessätoista on hirvenpää keulassa. Tosin tämä on myös tulkintakysymys, näiden lisäksi 17 veneen jommassa kummassa tai molemmissa päissä on alaviistoon suuntaava veto tai lisäke, joka voi joissain tapauksissa merkitä tyyliteltyä hirvenpäätä. Kymmenen veneen perään liittyy ylimääräinen muoto.

Muista eläimistä eniten kalliossa on käärmeitä (32) ja kaloja (24).

Geometrisista kuvioista yleisimpiä ovat rasti (15) ja pystylinjojen sarja (18).

Suurimmasta osasta kädenjälkiä ei voi enää selvittää, kummalla kädellä ne on painettu. Oikealla kädellä painettuja tunnistin 12 ja vasemmalla kädellä painettuja vain 5.

Yhden henkilön tulkintoina laskelmiin tulee suhtautua kriittisesti. Kalliomaalauksissa on aina yksityiskohtia, jotka eri henkilöt hahmottavat eri tavoin. Uskoisin kuitenkin lukujen antavan kohtuullisen hyvän kuvan eri kuvioiden yleisyydestä Suomen kalliomaalauksissa.

Laskelmani kattaa kaikki 135 Suomen varmistettua kalliomaalausta. Tunnettuja, mahdollisia, mutta epävarmoja kalliomaalauspaikkoja on lisäksi 7. Näistä kolmea en ole kuvannut (tilanne helmikuussa 2018). Lisäksi vihjeitä on parista kymmenestä mahdollisesta paikasta. Nämä ovat pääosin hyvin epävarmoja eikä niissä lähteiden perusteella ole tunnistettavia kuvia. Uusia maalauspaikkoja löytyy kuitenkin vuosittain.

© Ismo Luukkonen, 1994–2018


Suomen kalliomaalaukset