Kapasaari

Kouvola (Jaala)

Kulunut esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Weathered prehistoric rock painting with identifiable figures.

Rantakaistaleen takana kohoaa vaakasuuntaisten halkeamien jakama kallioseinämä. Kallion pinta on lohkeillut ja valumien peittämä, mutta maalausjälkiä erottuu siellä täällä.

Selkein kuvio on ihmishahmo ylhäällä oikealla. Hahmon pään yläpuolella kallio on lohjennut. Lohkeaman yläpuolella näkyy kaksi jälkeä, jotka on usein tulkittu sarviksi. Väli on kuitenkin niin suuri, että tulkinta on epävarma. Ihmisen alapuolella olevassa kalliolohkossa on useita kalakuvia. Alempana kalliossa kuluneita värijälkiä, joiden joukossa on aiemmin ollut ihmishahmo, mutta se on varissut pois kallion pintakerroksen mukana.


Suomen kalliomaalaukset