Jyrkkävuori

Kouvola (Valkeala)

Kulunut esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Weathered prehistoric rock painting with identifiable figures.

Kulunut kallio nousee kapean rantakaistaleen takaa. Värijälkiä on pitkällä matkalla, mutta tunnistettavat kuviot ovat vähissä. Laajin maalattu alue on vasemmalla. Siitä on tunnistettavissa ainakin kaksi ihmishahmoa. Ylemmällä näyttää olevan käärmemäinen sauva kädessä ja alemman vasemmanpuoleiseen käteen on kuvattu viisi sormea. Kauempana oikealla ovat kallion selvimmät hahmot – pieni hirvieläin ja sivusta kuvattu ihminen.


Suomen kalliomaalaukset