Jyrkkävuori

Kouvola (Valkeala)

Kulunut esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Weathered prehistoric rock painting with identifiable figures.

Kulunut kallio nousee kapean rantakaistaleen takaa. Värijälkiä on pitkällä matkalla, mutta tunnistettavat kuviot ovat vähissä. Laajin maalattu alue on vasemmalla. Siellä oli vielä 2000-luvun alussa tunnistettavissa kaksi ihmishahmoa, joista ylemmällä näytti olevan käärmemäinen sauva kädessä ja alemman vasemmanpuoleiseen käteen on kuvattu neljä–viisi sormea. Jäkälän kasvu on kuitenkin peittänyt ihmishahmot lähes kokonaan. Samoin on käynyt maalausalueen keskiosan muutamille kuvioille. Kauempana oikealla ovat kallion selvimmät hahmot – pieni hirvieläin ja sivusta kuvattu ihminen. Ne ovat edelleen näkyvissä.


Suomen kalliomaalaukset